zijakntorganisatie

Bestuur

Het huidige dagelijkse bestuur van WSV Neteland Duffel vzw:

Voorzitter Luc BERNAERTS luc@neteland.be
Ondervoorzitter Jeanne VAN MOER jeanne@neteland.be
Secretaris Els BERNAERTS els@neteland.be
Penningmeester Eric VAN DE VOORDE eric@neteland.be
Parcours + Website Piet VANTHOURNOUT piet@neteland.be
Afpijldienst Leo VAN HOOF

leo@neteland.be

Bestuurslid Marcel GEERAERTS marcel@neteland.be
Bestuurslid    
     

Raad van Bestuur vzw: Luc BERNAERTS, Jeanne VAN MOER, Piet VANTHOURNOUT

T

 

 

 

Design: team toernie